AKADEMIJA MORA®

Strokovno znanje terapevtov igra ključno vlogo pri sprejemanju biofizikalne medicine, zato poudarek Akademije MORA® temelji na stalnem usposabljanju in izobraževanju svojih terapevtov, celovitem svetovanju in nudenju vrhunskih storitev.

Akademija MORA® nudi vrsto zanimivih, informativnih in raznolikih seminarjev ter delavnic za začetnike in napredne uporabnike.

Obsežni tečaji usposabljanja, seminarji in izmenjava izkušenj na najvišji ravni pristojnim terapevtom zagotavljajo ciljno in utemeljeno uporabo bioresonančne metode MORA®.

Nuno Ruivo, D.O.

vodja izobraževanja

Na področju Slovenije se teoretični in praktični del izobraževalnega programa za pridobitev naziva Bioresonančni terapevt ter licence za opravljanje zdravilske dejavnosti, za MORA® bioresonančne terapevte izvaja skladno s kurikulumom, t.j. katalogom znanj, potrebnih za bioresonančne terapevte, potrjenim s strani Ministrstva za zdravje RS.

Po uspešno zaključenem izobraževalnem programu, predpisanem za MORA® bioresonančne terapevte, slušatelj prejme mnenje o strokovni usposobljenosti bioresonančnega terapevta za izvajanje bioresonančne metode, ki je po Zakonu o zdravilstvu pogoj za pridobitev licence za zdravilca s strani Ministrstva za zdravje RS.

Strokovno usposabljanje MORA® bioresonančnih terapevtov, ki je v skladu z najvišjimi standardi stroke, izvaja vodja MORA® ACADEMY, dr. Nuno Ruivo, svetovno priznani predavatelj, inovator in avtor številnih bioresonančnih terapevtskih programov.

 

Izobraževalni program na bioresonančni napravi MORA® NOVA poteka v 5-ih sklopih, in sicer:

  1. MORA® BASIC – OSNOVNI SEMINAR
  2. MORA® ADVANCED – NADALJEVALNI SEMINAR
  3. MORA® MASTER SEMINAR
  4. MORA® INTENSIVE – INTENZIVNI PRAKTIČNI SEMINAR 1
  5. MORA® INTENSIVE – INTENZIVNI PRAKTIČNI SEMINAR 2

Skupna cena teoretičnega in praktičnega dela izobraževanja znaša 1.250,00 eur + ddv.

Cena vključuje učno gradivo, certifikate, zaključno diplomo ter izdajo mnenja o strokovni usposobljenosti bioresonančnega terapevta. V času seminarja je poskrbljeno za tople in hladne napitke, prigrizke ter hladen obrok.

Podpora in osebno svetovanje terapevtu po zaključenem izobraževalnem programu se za MORA® terapevte izvaja brezplačno, prav tako so naši slušatelji ob nakupu aparature deležni številnih finančnih in drugih ugodnosti, kot so brezplačna nadgradnja in posodobitve programske opreme ter brezplačna tehnična pomoč.

Izobraževanje se plačuje po sklopih po prejetem računu, ki se slušatelju izda na podlagi njegove registracije na posamezni seminar.

 

MORA® BASIC – OSNOVNI SEMINAR izvaja SAŠENKA PLANINC, članica MORA® ACADEMY, certificirana in pooblaščena za izvajanje MORA® BASIC – OSNOVNEGA SEMINARJA.

MORA® ADVANCED – NADALJEVALNI SEMINAR, MORA® MASTER SEMINAR in MORA® INTENSIVE – INTENZIVNI PRAKTIČNI SEMINAR izvaja vodja MORA® ACADEMY, dr. Nuno Ruivo.