BIORESONANCA

Bioresonanca je eno od področij moderne komplementarne medicine, ki temelji na razumevanju naravnih in fizikalnih zakonov ter spoznanjih kvantne fizike in biofizike.

Kvantna fizika je dokazala, da ima vsaka snov, in tako tudi vsaka celica v telesu, elektromagnetno sevanje in določeno valovno dolžino s povsem lastno značilnostjo. Celice v telesu med seboj komunicirajo, kar pomeni, da si preko določenih frekvenc izmenjujejo informacije. V zdravem telesu omenjena izmenjava deluje nemoteno, ko pa obremenilne okoliščine prizadenejo to komunikacijo, pride do organskih sprememb in bolezni. Ob proučevanju teh dejstev sta sredi sedemdesetih let prejšnjega stoletja nemški zdravnik dr. Franz Morell in inženir Erich Rasche razvila prvo napravo za bioresonančno diagnostiko in terapijo, ki nevtralizira organizmu škodljive snovi in neugodne vplive, ugodno vpliva na zdravje, organizem vrača v harmonično stanje ter pomaga njegovim presnovnim procesom.

Gre za postopek, med katerim se elektromagnetne informacije iz organizma uporabijo za ugotavljanje stanja telesa in terapevtsko obravnavo.

Namen bioresonance je odkriti frekvenčna področja, ki povzročajo motnje v organizmu in jih vrniti v ravnovesje, potrebno za ozdravitev; pripraviti organizem, da le-ta lahko ponovno vzpostavi ravnovesje in aktivira lastne mehanizme samoozdravitve.

ZGODOVINA BIORESONANCE

Zgodovinska dejstva o bioresonanci segajo v 18. stoletje, ko je italijanski znanstvenik Luigi Galvani odkril BIOELEKTRIKO. Pomembno je tudi leto 1925, ko je ruski inženir Georgij Lahkovski objavil knjigo Skrivnost življenja, v kateri je razkril, da vsaka živa celica oddaja sevanje v obliki elektromagnetnih signalov in da ima celično jedro vlogo izvora električne oscilacije, podobno kot radijski oddajniki in sprejemniki. Leta 1945 je prof. Burr z medicinske fakultete na univerzi Yale v sodelovanju s številnimi biologi in znanstveniki ter ameriško vojsko objavil rezultate petletne raziskave, ki je pokazala, da imajo vse žive celice zapleteno elektromagnetno polje.

Celice, ki ustvarjajo elektromagnetno polje, so sestavni del vsakega živega bitja. To predstavlja način medcelične komunikacije, ki celicam omogoča uravnavanje različnih fizioloških procesov v organizmu.

Do zgodovinske prelomnice za bioresonanco je prišlo v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja, ko se je pozornost s sveta statičnih form preusmerila k svetu dinamičnih energijskih polj. Prof. dr. Fritz Popp je leta 1970 odkril, da vsaka celica v človeškem organizmu oddaja svetlobo v obliki biofotonov, ki so odgovorni za sprožanje vseh biokemijskih reakcij v organizmu. Odtlej so vse raziskave usmerjene v to, da je izvor biofotona celično jedro živih organizmov. Najnovejše raziskave so potrdile teorijo, da je človeško telo »vtkano« v energijsko polje, ki temelji na biofotonih, ki jih oddajajo telesne celice.

ROJSTVO BIORESONANČNE APARATURE MORA®

Bioresonanca dr. Franz Morell

Dr. Franz Morell
zdravnik, specialist za naturopatijo

BIORESONANCA MORA® je izvor in tradicija bioresonance, ki je rezultat pionirskega dela dr. Franza Morella, očeta bioresonančne terapije, in njegovega zeta, Ericha Rascheja, inženirja elektrotehnike, ki sta na podlagi spoznanj kvantne fizike ter načel elektromagnetnega valovanja in frekvenc, pridobljenih iz radijske in televizijske tehnologije, ki sta jih prenesla v medicinsko tehnologijo, sredi sedemdesetih let 20. stoletja razvila prvo bioresonančno napravo za izvajanje neinvazivne in varne bioresonančne terapije, poimenovano MORA (po začetnih zlogih priimkov obeh izumiteljev).

Tudi v današnjem času bioresonanca MORA® predstavlja sam vrh bioresonančnih tehnoloških dosežkov z najnovejšo različico bioresonančne aparature MORA® NOVA, ki je rezultat raziskovalnega in strokovnega dela nemškega podjetja MED-TRONIK, matičnega podjetja dr. Franza Morella. Njegova tradicija, doseženi rezultati in inovativnost so jamstvo, da najuspešnejši čas biotehnologije in vseh njenih vidikov šele prihaja.

Bioresonančna naprava MORA® NOVA sledi trendom današnjega časa tako v naprednem dizajnu, kot v tehnološkem, diagnostičnem in terapevtskem smislu, in se za razliko od ostalih bioresonančnih naprav, ki so danes na voljo na svetovnem trgu, na podlagi znanstvenih dokazov ter številnih neodvisnih študij o njenem učinkovitem delovanju, ponaša s certifikatom priznane medicinske aparature.