AKADEMIJA MORA®

Stručno znanje terapeuta igra ključnu ulogu u prihvaćanju biofizikalne medicine, zato je naglasak Akademije MORA® na stalnom osposobljavanju i edukaciji svojih terapeuta, cjelovitom savjetovanju i pružanju vrhunskih usluga.

Akademija MORA® pruža brojne zanimljive, informativne i raznolike seminare i radionice za početnike i napredne korisnike.

Opsežni tečaj osposobljavanja, seminari i razmjena iskustva na najvišoj razini nadležnim terapeutima osiguravaju ciljanu i opravdanu upotrebu biorezonantne metode MORA®.

Nuno Ruivo, D.O.

voditelj osposobljavanja