PROŠIRENE MOGUĆNOSTI – MODULI

U odnosu na vaš individualni pristup, potrebe i želje nudimo vam različite module i mogućnosti dijagnosticiranja i elektronski pohranjenih supstancija koje se koriste u svrhu testiranja i liječenja.

DIJAGNOSTIČKI SUSTAV PREMA DR. CORNELISSENu

OPIS

Dijagnostika i aplikacija sustavnom dijagnostikom prema dr. Cornelissenu osigurava detaljnu analizu opterećenja s tzv. metodom jedne točke s kojom se provodi ispitivanje primjenom različitih setova supstancija u svrhu utvrđivanja uzroka problema. Poseban terapeutski pristup provodi se s holističkog stajališta. Modul se koristi uglavnom za kronične bolesti.

MODUL SADRŽI SLJEDEĆU DODATNU OPREMU:

Spinalna elektroda:

Unipolarna elektroda stavlja se na leđa (izravno na kožu) te se pričvršćuje elastičnim trakama. Može se uključiti kao ulaz ili izlaz.

Komplet aktivnih elektroda CV6-GV14:

Magnetske elektrode za liječenje. Stavljaju se na akupunkturnu točku CV6 (dva prsta širine ispod pupka) i GV14 (ispod vrha spinalnog procesa C7 i T1). Može se uključiti kao ulaz ili izlaz.

MEBE ampula

Plavi kabel ODU 2,5 m

Za priključivanje dodatne opreme na uređaj MORA® Nova

Mjerni vrh, kugla, 3 mm

Mjerna elektroda za metodu Cornelissen

MODUL4-POLNA FUNKCIONALNA DIJAGNOSTIKA

OPIS

Analiza staničnog metabolizma i kiselo-lužnate ravnoteže sa stajališta tetrapolarnosti, koja se provodi neinvazivno i jednostavno na osnovi varijabilnosti otkucaja srca (HRV) pomoću senzora kojega stavite na donji dio uha i omogućuje regulaciju oštećenja primjenom različitih programa (biorezonantna obrada) i digitalno pohranjenih tvari (npr. pripravci organa, kontrolni elektroliti, boje i drugo).

Modul je razvio dr. med. Bodo Köhler, internist. Modul je razvio dr. med. Bodo Köhler, internist.

MODUL SADRŽI SLJEDEĆU DODATNU OPREMU:

Senzor za uho s pripadajućim kablom dužine 1,3 m za provođenje funkcionalne dijagnostike

Adapter za povezivanje s uređajem MORA® Nova

MODUL DIJAGNOSTIKE(EAV)

OPIS

Osigurava opširne i detaljne mogućnosti dijagnosticiranja u okviru bioenergetskog ispitivanja (među ostalim digitalno pohranjenih tvari) te je uvjet za primjenu klasičnih EAV, EAP, kinezioloških testova, tenzora i RAC.

Metodu je razvio dr. R. Voll, izumitelj elektroakupunkture (EAV).

MODUL SADRŽI SLJEDEĆU DODATNU OPREMU:

Uređaj za mjerenje akupunkturnih točaka s niskotlačnom elektrodom:

Za mjerenje terminalnih točaka meridijana u kombinaciji s elektrodama za ruke ili noge koji djeluje kao suprotna elektroda.

Spin tester, okretanje u lijevo, mogući priključak:

Namijenjen je ispitivanju potencijalnog geopatskog stresa (primjenom kapi krvi na tamponu). Spin tester stavlja se samo na ulaz (MT 1 – lijeva ulazna čaša).

Elektroda, »honeycomb«, mogućnost priključka

Saće za mjerenje »honeycomb« namijenjeno je ulaznim informacijama za ispitivanje prirodnih supstancija, npr. ispitnih ampula itd.

MODUL PSIHOBIOFONIJA

OPIS

Kombinacija biorezonantnog liječenja i liječenja zvukom omogućuje uklanjanje duševnih i vegetativnih neravnoteža. Modul su razvili Jean-Michel Mahieux, inženjer zvuka, naturopat i Francine Delvaux, naturopat.

MODUL SADRŽI SLJEDEĆU DODATNU OPREMU:

Slušalice

DENTALNIMODUL

OPIS

Na postoperativnom području MORA® nudi također mogućnost ispitivanja spojivosti zubnih materijala PRIOR koje je potrebno koristiti kod pacijenta. Cjeloviti komplet za ispitivanje sadrži različite materijale koji se koriste u praksi te se neprestano usavršavaju.

Ispitivanje organizma na opterećenje određenim tvarima nije paušalno, nego su pacijentove individualne potrebe i već postojeća opterećenja primarnog značenja. Na taj je način moguće izbjeći nepotrebne komplikacije, skupe i posebno štetne procese. Zauzvrat su stvoreni odlični uvjeti za liječenje koje pacijenti shvaćaju kao neinvazivne, trajne i sigurne. Modul je razvila dr. dent. med. Edeltraud Spindler.

 

MODUL SADRŽI SLJEDEĆU DODATNU OPREMU:

Programska oprema:

Dentalne supstancije

Ključne djelatnosti:

rtodontija, okolišna stomatologija, akupunktura, lubanjska ortopedija i ortopedija lica, cjelovita stomatologija, funkcionalna dijagnostika

MODUL TERAPIJA TOČAKA

OPIS

Jednostavna, ciljana dijagnostika i liječenje refleksnih zona, poticajnih, akupunkturnih i bolnih točaka pomoću vlastitih informacija tijelu.

MODUL SADRŽI SLJEDEĆU DODATNU OPREMU:

Programska oprema:

Terapija točaka

MODUL OPTIMA

OPIS

Dijagnostički i terapeutski modul za bipolarnu aplikaciju pojedinih parametara u kontekstu exo- i endogenog biorezonantnog liječenja.

Primjenom raspoloživih digitalnih testnih sklopova ovaj modul pruža mogućnost prilagođavanja holističkog liječenja pacijenta.

Modul jerazviodr. Anthony Scott-Morley.

MODUL SADRŽI SLJEDEĆU DODATNU OPREMU:

Optima programsku opremu.

MODUL5-ELEMENT MUSIC

OPIS

Dijagnostika i liječenje u pratnji glazbe prema tradicionalnoj kineskoj medicini, čiji tonovi imaju u odnosu na pojedine potrebe opuštajući i sedativni učinak.

DIGITALNI SETOVIZA ISPITIVANJE

OPIS

Digitalni setovi za ispitivanje sadrže oko 15.000 supstancija koje je moguće ispitati na učinkovitost i toleranciju primjenom bioenergetske metode ispitivanja.

 

SADRŽAJ

Digitalni komplet za ispitivanje sadrži oko 15.000 stvari, kao što su:

 

 • grupa elemenata Nova
 • alergije
 • geopatija
 • boja
 • MMS (TCM)
 • Heel / Wala / Sanum
 • Bachove cvjetne esencije
 • nosode
 • Schuesslerove soli
 • hranjive tvari
 • … i još puno toga…