Preduzeće Post Scriptum d.o.o. s velikom predanošću, stručnošću i poštovanjem zastupa inovativnu i u oblasti biorezonance originalnu kompaniju Med-Tronik, koja na teritoriji Slovenije i država bivše Jugoslavije ozbiljnim i produbljenim pristupom utire put brojnim novim zadovoljnim izvođačima i korisnicima terapeutskih usluga.

Biorezonantna metoda MORA® već 40 godina obezbeđuje pouzdano dijagnostikovanje, ciljno lečenje i stvaranje jedinstvenih kombinacija tradicionalnih postupaka i najsavremenije tehnologije. Napredni razvojni procesi i detaljna istraživanja omogućavaju neprestan razvoj proizvoda kompanije Med-Tronik, koji svojim inovativnim pristupom uvek prati tok i ispunjava potrebe i zahteve sadašnjeg vremena.

Kao direktorka preduzeća Post Scriptum d.o.o., biorezonantni terapeut i bliski saradnik kompanije Med-Tronik, izražavam duboko poštovanje razvoja sveobuhvatno savršene biorezonantne opreme, koja me svojim tehnološkim napretkom, terapeutskom efikasnošću i, na kraju, i inovativnom i korisnom formom svaki put iznova fascinira. Poštovanje i zahvalnost nesumnjivo pripada i Akademiji MORA®, koja svojim slušaocima pažljivo i besprekorno prenosi neprocenljivo znanje i pruža sveobuhvatne konsultacije.

Sašenka Planinc