BIOREZONANCA

Biorezonanca je jedna od oblasti moderne komplementarne medicine, koja se zasniva na razumevanju prirodnih zakona i zakona fizike, kao i dostignuća kvantne fizike i biofizike.

Kvantna fizika je dokazala da svaka materija, kao i svaka ćelija u telu, ima elektromagnetno zračenje i talase određene dužine sa svim svojim karakteristikama. Ćelije u telu međusobno komuniciraju, što znači da preko određenih frekvencija razmenjuju informacije. U zdravom telu pomenuta razmena funkcioniše nesmetano, a kada stresne okolnosti počnu da utiču na ovu komunikaciju, dođe do organskih promena i bolesti. Prilikom proučavanja ovih činjenica, sredinom sedamdesetih godina prošlog veka nemački lekar dr Franz Morell i inženjer Erich Rasche su razvili prvi uređaj za biorezonantnu dijagnostiku i terapiju koja neutrališe štetne materije u organizmu i negativne uticaje, pogodno utiče na zdravlje, organizam vraća u harmoniju i pomaže njegovim metaboličkim procesima.

Radi se o postupku tokom koga se elektromagnetne informacije iz organizma koriste za utvrđivanje stanja tela i terapeutski tretman.

Svrha biorezonance je da otkrije frekventna područja koja izazivaju smetnje u organizmu, vrati ih u ravnotežu neophodnu za ozdravljenje, kao i da pripremi organizam da samo on može ponovo uspostaviti ravnotežu i aktivirati sopstvene mehanizme samoizlečenja.

ISTORIJA BIOREZONANCE

Istorijske činjenice o biorezonanci potiču iz 18. veka, kada je italijanski naučnik Luigi Galvani otkrio BIOSTRUJU. Važna je i 1925. godina, kada je ruski inženjer Georgij Lahkovski objavio knjigu Tajna života, u kojoj je otkrio podatak da svaka živa ćelija emituje zračenje u obliku elektromagnetnih signala i da ćelijsko jezgro ima ulogu izvora električne oscilacije, slično kao radio predajnici i prijemnici. Godine 1945. profesor Burr s Medicinskog fakulteta na Univerzitetu Jejl, u saradnji s brojnim biolozima, naučnicima i vojskom SAD objavio je rezultate petogodišnjeg istraživanja, koje je pokazalo da sve žive ćelije imaju komplikovano elektromagnetno polje.

Ćelije koje stvaraju elektromagnetno polje su sastavni deo svakog živog bića. To predstavlja način međućelijske komunikacije, koji ćelijama omogućava regulisanje različitih fizioloških procesa u organizmu.

Do istorijske prelomne tačke za biorezonancu je došlo sedamdesetih godina prošlog veka, kada se pažnja sveta sa statistike preusmerila na svet dinamičnih energetskih polja. Prof. dr Fritz Popp je 1970. godine otkrio da svaka ćelija u ljudskom organizmu emituje svetlost u obliku biofotona, koji su odgovorni za pokretanje svih biohemijskih reakcija u organizmu. Odatle su sva istraživanja usmerena na to da je izvor biofotona ćelijsko jezgro živih organizama. Najnovija istraživanja su potvrdila teoriju da je ljudsko telo „utkano” u energetsko polje koje se zasniva na biofotonima koje emituju ćelije tela.

ROĐENJE BIOREZONANTNE APARATURE MORA®

Dr. Franz Morell
Lekar, specijalista za naturopatiju

Erich Rasche
Inženjer elektrotehnike

Sredinom sedamdesetih godina 20. veka, nemački lekar, otac biorezonantne terapije dr Franz Morell i njegov zet, Erich Rasche, inženjer elektrotehnike, na osnovu saznanja iz oblasti kvantne fizike i principa elektromagnetnih talasa i frekvencija dobijenih iz radio i televizijske tehnologije, koje su preneli na medicinsku tehnologiju, razvili su prvi biorezonantni uređaj za sprovođenje neinvazivne biorezonantne terapije nazvane MORA (po početnim slogovima prezimena oba pronalazača).

Današnja, do sada najsavršenija verzija biorezonantne aparature namenjena dijagnostici i biorezonantnoj terapiji, poznata je pod nazivom MORA® NOVA, koja je rezultat istraživačkog i stručnog rada nemačke kompanije MED-TRONIK. Tradicija ove kompanije, postignuti rezultati i inovativnost su garancija da najuspešnije vreme biotehnologije i svih njenih aspekata tek dolazi.